DKCPC - Danish Cable Protection Committee

DKCPC er en forening af el-, gas- og teleselskaber,
som alle ejer gasrør og søkabler på dansk søterritorium.

        http://www.dkcpc.dk